Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

Adatkezelési tájékoztató.

Bevezető.

Az Ön adatkezelőjének adatai:

A Webs Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók.

Az adatkezelés alapelvei

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő.

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Vállalkozási szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Vagyonvédelem.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés során Önt megillető jogok.

Adatbiztonsági intézkedések.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja.

Jogorvoslati jogok. 

 

Bevezető

A Webs Korlátolt Felelősségű Társaság. (továbbiakban Webs Kft.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Webs Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Webs Kft. vezetősége elkötelezett a személyes adatok védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Webs Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Webs Kft. által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá a vezetőség adatvédelmi politikáját az ajánlatkérők, illetve megbízók adatainak kezelésével, továbbá a Webs Kft. által üzemeltetett weboldallal és a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló online megkereséseivel kapcsolatban.

 

Az Ön adatkezelőjének adatai:

Megnevezése: Webs Kft.
Képviselője Bötz Péter
Központi e-mail címe info@webs-kft.hu
Telefonszáma 06 72 515-803
Honlapja www.webskft.hu
Székhelye 7621 Pécs, Rákóczi út 61.
Postacíme 7621 Pécs, Rákóczi út 61.

A Webs Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók

Megnevezése: Upward Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 02 09 075034
Központi e-mail címe: upward@upward.hu
Telefonszáma: 06-20/253-3503
Honlapja: www.upward.hu
Székhelye: 7632 Pécs, Littke J. u. 32. fszt. 2.
Feldolgozói tevékenysége: webfejlesztés
Tevékenység rövid ismertetése: webtárhely szolgáltatás
 
Megnevezése: Wawona Internet Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 02 09 070665
Központi e-mail címe: helpdesk@wawona.hu
Telefonszáma: 06 72 227 718
Honlapja: www.wawona.hu
Székhelye: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 35.
Feldolgozói tevékenysége: levelezőszerver
Tevékenység rövid ismertetése: levelezőrendszer szolgáltatás
 
Megnevezése: Carflux Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 02 09 083121
Honlapja: www.futarpecs.hu
Székhelye: 7672 Boda Zártkert 567/1
Feldolgozói tevékenysége: futárszolgálat
Tevékenység rövid ismertetése: szállítási szolgáltatás
 
Megnevezése: Sárosác Gyula EV
Cégjegyzékszám/adószám: 50443662   /  67582329-1-22
Központi e-mail címe: info@computerware.hu
Telefonszáma: 06 70 457 1933
Honlapja: computerware.hu
Székhelye: 7761 Kozármisleny, Gárdonyi G. u. 39.
Feldolgozói tevékenysége: 620901 – Egyéb számítástechnikai tevékenység
Tevékenység rövid ismertetése: Szoftver fejlesztés, üzemeltetés, rendszer felügyelet

Rendszeresség nélkül igénybe vett adatfeldolgozókról külön tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Az adatkezelés alapelvei

A Webs Kft. jelen tájékoztató hatálya alá tartozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Webs Kft. a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre aranyban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

A Webs Kft. weboldalán csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a Weboldal rendeltetésszerű működéséhez, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kommunikációhoz.

A Webs Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Felhívjuk a Webs Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön elektronikus úton keres meg minket, szükséges az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelnünk.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a Webs Kft. részére elektronikus levelet küld, úgy rögzítésre kell, hogy kerüljön az e-mail címe, neve, illetve esetlegesen telefonszáma és ezeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban az Webs Kft. kezeli. Ezáltal biztosítható az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az Ön személyes adatait kizárólag a szolgáltatásunk teljesítése érdekében kezeljük. Ennek megfelelően, személyes adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő egy éven belül törli, kivéve, ha egyedi esetben a Webs Kft. jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megdásának elmaradása nem teszi lehetővé a felhasználó azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre nem áll módunkban válaszolni.

 

Vállalkozási szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés

A szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának az írásbeli rögzítése. Ennek keretében a Webs Kft. kezeli természetes személy ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés előkészítése és megkötése

Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltat teljesítése a megbízó igényei szerint.

Személyes adatok köre: Képviselők és kapcsolattartók adatai cégekkel kötött szerződések esetén.

Az adatkezelés időtartama: A Polgáritörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított 5 éves elévülési idő lejártáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megdásának elmaradása nem teszi lehetővé a felhasználó azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre nem áll módunkban válaszolni.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A számviteli törvény formai követelményeinek megfelelő számla kiállításához szükség lehet természetes személy ügyfelek személyes adatait kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Számviteli törvény)

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás

Személyes adatok köre: Név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: 8 + 2 év a számviteli törvény alapján

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a Webs Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Vagyonvédelem

A Webs Kft. 7629 Pécs Komlói út 79 telephelyén Zártláncú televíziós megfigyelő rendszer működik. Nyolc darab kamerából álló rendszer, melyekből 3 db az üzlet teret figyeli, 2db a bejáratot, 2 darab az udvart (autókat), és 1 db a műhelyt.

Az adatkezelő: Webs Kft.

Az adatkezelés célja: Az élet, testi épség és egészség megóvása, valamint vagyonvédelem

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Személyes adatok köre: A belépők arcképmása, illetve a felvételeken esetlegesen látszó egyéb személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a rögzítést követő 3 munkanap

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

A Webs Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Webs Kft.-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmaink tekintetében.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldal látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát és ezáltal minőségi felhasználói élményt nyújthassunk Önnek.

A Webs Kft. Google Analytics sütiket használ. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

Általánosságban a sütik három csoportra bonthatók:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a Webs Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütikről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A Webs Kft. által használt sütik a weboldal működése szempontjából további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása) Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét a többi webhelyen.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalunkon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalunkat látogatja.

 

Neve Célja Típusa Élettartama
__utmb Google Analytics által alkalmazott süti. Célja, hogy mérje a weboldal látogatottságát Analitikai/állandó/belső 30 perc
__utmt Google Analytics által alkalmazott süti. Célja, hogy korlátozza az adatgyűjtést nagy forgalmú odalakon Funkcionális/állandó/belső 10 perc
__utmz Google Analytics által alkalmazott süt. Célja, hogy rögzítse a látogató által legutóbb felkeresett weboldalt Analitikai/állandó/belső 6 hónap
__utmc Google Analytics által alkalmazot süti. Célja, hogy mérje a weboldal látogatottságát Analitikai/ Munkamenet/belső A böngésző bezárásával törlésre kerül
__utma Google Analytics által alkalmazott süti. Célja, hogy elkészítse az új és a visszatérő látogatók statisztikáját Analitikai süti / állandó / belső 1 év

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.

Személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a megadástól számított egy évig kezeljük. Az egy év leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer/Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Webs Kft.-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Webs Kft. egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Webs Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Webs Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Webs Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Webs Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Webs Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Webs Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Webs ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Websnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Webs jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Webs Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Webs Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Webs gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat a Webs jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a Websbe alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a Webs Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő);
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha a Webs-nek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Webs Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Webs Kft.-től, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, a Webs Kft. az Ön által megjelölt (pl.: xml, JSON, csv) formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy a Webs Kft. az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Adatbiztonsági intézkedések

A Webs Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Webs Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Webs Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Webs Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

A Webs Kft. szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Webs Kft., mint adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

A Webs Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

Jogorvoslati jogok

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Bírósághoz fordulás esetén a pert az érintett a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a Webs Kft.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.