Rugalmas, családbarát foglalkoztatási formák bevezetése a WEBS Kft.-nél

A kedvezményezett neve: WEBS Ipari Korlátolt Felelősségü Társaság

A projekt címeRugalmas, családbarát foglalkoztatási formák bevezetése a WEBS Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 13 651 978 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-5.3.2-2016 projekt célja, hogy a WEBS Kft.-nél a rugalmas munkavégzés sikeresen bevezetésre kerüljön, a dolgozók munka-magánélete egyensúlyba kerüljön, ezáltal az elköteleződésük a motivációjuk növekedjen, közvetve teljesítménynövekedést érjünk el.  A rugalmas projekt illeszkedik a vezetőség hosszútávú céljaihoz, a stabil munkaerő megtartásához, illetve a dolgozói elégedettség és motiváció növekedéséhez. AAz átvilágítás dokumentumai alapján a Kft-nél 9 munkakört fog érinteni a rugalmas foglalkoztatás, mely összesen 15 főt érint. A tervezett átalakítás során kötetlen munkaidőt fogunk alkalmazni 9 munkakörben. Az újfajta formák bevezetéséhez és integrálásához 1 éves szervezetfejlesztési folyamat szükséges, mely során cégünket tanácsadásokkal, képzésekkel és műhelymunkákkal segítik külsős szakértők. A projekt megvalósítási időszakában HR és munkajogi tanácsadás keretében elkészülnek az új munkaszerződések és munkaköri leírások. Dolgozói igény és elégedettségmerés fog lezajlani annak érdekében, hogy dolgozók elvárásait tisztázzák. Szakértők meg fogják vizsgálni a szorosan kapcsolódó munkafolyamatokat, a hatékony idő és energia ráfordítások kihasználása érdekében. Az újfajta munkaszervezést műhelymunkák keretében közösen kialakítják, a tanácsadók a szabályzatokat átírják a tervezett rugalmas foglalkoztatási gyakorlatokkal összhangban. Több műhelymunkára is lesz, annak érdekében hogy a vezetők és amunkavállalók bevonásával készüljenek el az új munkarendek, a teljes átszervezés illeszkedjen a cégműködéshez. Így egy közös munka keretében, több csoport bevonásával tudjuk majd a közös célokat elérni. A vezetői attitűd, szemlélet formálása érdekében a vezetők coaching formájában kapnak támogatást. Munkavállalói képzések fognak megvalósulni, ahol mind az átalakításban érintett, mind az átalakításban nem érintett kollegákat be kívánjuk vonni.  A projekt keretében IT beszerzés is megvalósul,  annak érdekében, hogy az újfajta munkarendhez megfelelő eszközök rugalmasan rendelkezésre álljanak. Hosszútávú célunk, hogy rugalmas foglalkoztatási formát alkalmazzunk, a változási folyamat megszilárdítsuk és fenntartsuk a munkavállalói visszajelzések folyamatos követése mellett, úgy hogy annak pozitív hozadékai mind a munkavállalók oldalán mind a vezetők oldalán érzékelhetők legyenek.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.május 23.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00293